fbpx

Adobes försäljningschef: Så kan AI lyfta marknadsföringen

Inom marknadsföring användes förr i tiden till stor del gedigen erfarenhet och känsla. Annonser skulle passa alla, oavsett kanal, vilket tvingade marknadsförare att spå vad som skulle stämma bäst överens med merparten av deras publik. I dag har vi kommit långt bort från detta. Kombinationen av digital media och AI har förvandlat marknadsföring till vetenskap.

Kampen mellan olika varumärken avgörs till stora delar av relevanta upplevelser i rätt tid. Dessutom använder konsumenter flera kanaler och förväntar sig personliga upplevelser i alla kanaler. Därför behöver varumärkesägare ta hänsyn till en helhetsbild för varje konsument, vilket ofta skiljer sig från verkligheten med data i flera silos som i värsta fall också inte är uppdaterade.

I en undersökning av marknadsföringsbolaget Epsilon uppgav 80 procent av konsumenterna att det är troligare att de köper från företag som erbjuder personliga upplevelser. Det är viktigt att inte bara förstå konsumenterna på detaljnivå utan också att veta exakt var och hur man ska nå dem, vilket dessutom måste ske i realtid. Att göra personliga upplevelser till många konsumenter är inte en enkel uppgift, det kräver att man kan hantera oerhörda mängder data. Därför har många företag börjat använda sig av AI och maskininlärning för att bättre kunna processa stora mängder data.

”Kombinationen av digital media och AI har förvandlat marknadsföring till vetenskap”

Enligt en undersökning av McKinsey förra året med 1.000 företag använde sig bara 8 procent i större utsträckning av AI. De flesta företagen höll fortfarande på med pilottester och experimenterade. Det som kännetecknar de företag som använder AI i större utsträckning är att de tenderar att allmänt ha kommit längre i sin digitalisering. Det sker i större utsträckning inom vissa branscher, som finansiella tjänster, telekom, media och högteknologi.

Enligt McKinsey kännetecknas företagen som hanterar AI bäst av tre faktorer. Dels tenderar de att gå från silo-baserade arbetssätt till integrerade arbetssätt med samarbete mellan olika arbetsuppgifter. För det andra ändrar de sättet att fatta beslut till närmare dem som jobbar närmast kunderna vilket grundar sig inte bara på bedömningar utan även på algoritmer. Till slut handlar det också om inställning, att inte bara agera med så liten risk som möjligt när man tror sig ha det perfekta svaret. Det gäller att i stället vara mer snabbfotad, villig att anpassa sig, experimentera, kanske inse att ett beslut var felaktigt men snabbt lära sig och snabbt kunna leverera.

Nästa steg är att även förutse vad konsumenterna troligen vill ha härnäst och att ge dem det proaktivt. Även detta går att åstadkomma till många konsumenter samtidigt, med hjälp av AI och maskininlärning. Program med AI och maskininlärning blir smartare ju mer data som de förses med, vilket gör att de över tid blir bättre på att förutspå vad konsumenterna kan tänkas vilja ha härnäst. Det innebär att kopplingarna mellan konsumenternas agerande, insikt från data och marknadsföringsåtgärder blir nästan omedelbar, vilket öppnar för konsumentupplevelser när de är som mest betydelsefulla – i realtid. Analysföretaget Gartner har tidigare spått att digitala företag kan lyfta sina vinster med så mycket som 15 procent genom att använda AI för att förutspå vad konsumenterna avser att göra.

Användandet av AI och maskininlärning är fortfarande relativt nytt inom marknadsföring. Men det börjar ta fart och investeringsnivåerna globalt och den snabba utvecklingstakten tyder på att AI kommer att bli huvudspåret inom detaljhandel. AI kan förbättra kundupplevelsen genom individanpassning, i realtid och till i princip hur många konsumenter som helst, genom att automatisera funktioner som i dag fortfarande på en del håll görs av människor. Det finns stordriftsfördelar i många delar av ekonomin, så även inom digital marknadsföring. Ju fler kunder och potentiella kunder, desto lönsammare blir investeringar i AI och maskininlärning. Dessutom, ju större mängder kunddata, desto smartare blir dessa program. Det är också den feedbacken vi får från många kunder, att marknadsföring till stor del handlar om att kunna hantera många konsumenter, stora mängder data och de stordriftsfördelar som AI och maskininlärning ger.

Jessica Borgudd
Försäljningschef på Adobe i Sverige

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin